Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2007
08:30 - 10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Π. Βασιλειάδης, Κ. Σουλής

35. Η λοίμωξη άκρου ποδός ως αιτία θανάτου σε νευροπαθητικούς και νευροϊσχαιμικούς διαβητικούς ασθενείς

Δ. Σκούτας (1,2), Κ. Σιώμος (2), Ν. Παπάνας (4), Ο. Γουλή (2), Λ. Δούκας (2), Γ. Γεωργιάδης (1), Κ. Χρήστου (3), Κ. Μικούδη (2), Χ. Μανές (2), Μ. Λαζαρίδης (1)

1) Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
2) Διαβητολογικό Κέντρο. Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
3) Β΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
4) Β΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

36. Η επιδημία του νευροϊσχαιμικού ποδιού. Το «Διαβητικό Πόδι» και οι διαφορές ανάμεσα στους νευροϊσχαιμικούς και νευροπαθητικούς ασθενείς

Δ. Σκούτας (1,2), Ν. Παπάνας (4), Κ. Σιώμος (2), Ο. Γουλή (2), Θ. Μελέκος (3), Κ. Καραμόσχος (5), Δ. Καραγιάννη (2), Θ. Μεσημέρης (3), Χρ. Μανές (2), Μ. Λαζαρίδης (1)

1) Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
2) Διαβητολογικό Κέντρο. Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
3) Υπερβαρική μονάδα Γ.Ν. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης
4) Β΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
5) Β΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

37. Η επιδημία του νευροϊσχαιμικού ποδιού. Συνέπειες και διαφορές στην έκβαση του διαβητικού ποδιού στους νευροπαθητικούς και νευροϊσχαιμικούς ασθενείς

Δ. Σκούτας (1,2), Ο. Γουλή (2), Ν. Παπάνας (3), Κ. Σιώμος (2), Γ. Γεωργιάδης (1), Δ. Καραγιάννη (2), Α. Μυροφορίδης, Μ. Λαζαρίδου (2), Χρ. Μανές (2), Μ. Λαζαρίδης (1)

1) Αγγειοχειρουργική κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
2) Διαβητολογικό Κέντρο. Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
3) Β΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

38. Επίπεδα ινωδογόνου του ορού: συσχέτιση με την περιφερική νευροπάθεια σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2;

Κ. Παπαθειδώρου (1), Ν. Πατάνας (1), Δ. Παπάζογλου (1), Μ. Αλεξανδρίδου (1), Θ. Γκιόκα (2), Δ. Χριστακίδης (3), Ε. Μαλτέζος (1)

1. Β΄ Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2. Εργαστήριο Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
3. Β΄ Διαβητολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

39. Διαφορές στην βαρύτητα της εγκατεστημένης διαβητικής νευροπάθειας του περιφερικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος μεταξύ ανδρών και γυναικών

Τ. Διδάγγελος, Φ. Ηλιάδης, Α. Ζαντίδης, Α. Χατζηχηδήρογλου, Χ. Μαργαριτίδης, Δ. Καραμήτσος

Α΄ ΠΡΠ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

40. Βελτίωση μικρολευκωματουργίας μετα εφαρμογή θεραπείας του συνδρόμου της άπνοιας σε διαβητικούς

Ε. Δασκαλοπούλου, Β. Ορδουλίδου (1), Ν. Καρτάλη, Χ. Λιάββας (1), Π. Φυτάς (1), Ε. Βλαχογιάννης

Μονάδα Μελέτης του Ύπνου, Παθολογική Κλινική,
1) Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Άγιος Παύλος

41. Συχνότητα κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής σε αρρύθμιστους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Ν. Κατσίκη, Φ. Ηλιάδης, Τρ. Διδάγγελος, Α. Σαραφίδου, Α. Αδαμίδου, Δ. Καραμήτσος

Α΄ ΠΡΠ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

42. Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ηλικιωμένους και υπέργηρους με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θέση του Σακχαρώδη Διαβήτη

Π. Κοτσάφτης, Γ. Ντάϊος, Α. Χατζητόλιος, Χ. Σαββόπουλος, Δ. Αγαπάκης, Δ. Καραμήτσος

Α΄ ΠΡΠ Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

10:45 - 11:45 Ομιλίες
Προεδρείο: Δ. Καραμήτσος, Η. Μυγδάλης

Beyond HbA1c in the monitoring and management of type 2 diabetes: is glycemic variability important?

L. Monnier

Επώδυνη διαβητική νευροπάθεια

Ν. Τεντολούρης

11:45 - 12:30 Ομιλία
Προεδρείο: Δ. Καραμήτσος

Η Γενετική στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Κ. Πολυχρονάκος

15:00 - 16:00 Κλινικό φροντιστήριο
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Ο Διαβήτης και ο οφθαλμός

Θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Σ. Λάκε, Γ. Τριανταφύλλου

16:00 - 17:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Γ. Τριανταφύλλου, Γ. Κούρτογλου

43. Ρύθμιση Σακχαρώδη Διαβήτη και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια – ανασκοπική μελέτη

Γ. Χατζής, Β. Μαυροματίδης, Μ. Βλαχοπούλου, Γ. Λακασάς, Α. Αμανατίδου, Γ. Καραφώλας, Θ. Βοσνακίδης

Β΄ Παθολογικό Τμήμα – Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος

44. Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη

Μ. Σαρηγιάννη, Α. Τσάπας, Α. Τσιόκα, Ι. Λιβάνης, Κ. Παλέτας

Μονάδα Μελέτης Μεταβολικών Νοσημάτων, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

45. Σακχαρώδης Διαβήτης και ποιότητα ζωής

Γ. Τζήμου, Χ. Μανές, Δ. Καραγιάννη, Δ. Σκούτας, Ρ. Πήτα

Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου

46. Περιγραφή των αλλαγών της δόσης και των σκευασμάτων ινσουλινών που παρατηρήθηκαν στους πρώτους 6 μήνες ινσουλινοθεραπείας – δεδομένα από τη μελέτη Instigate

Μ. Μπενρουμπή (1), Β. Δροσινός (2), C. Nicolay (3), Σ. Σουρμελή (2) και Ελληνική Ομάδα της Μελέτης Instigate

1) Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. Πολυκλινική
2) Ιατρικό Τμήμα, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – LILLY Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα
3) Eli Lilly & Company, European Medical, Bad Homburg, Germany

47. Η συνεχής χρήση συστήματος συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGMS) με γνώση των τιμών σε πραγματικό χρόνο βελτιώνει, μόνη ή σε συνδυασμό με αντλία ινσουλίνης, την γλυκαιμική ρύθμιση

Α. Παππάς (1), Ε. Κυρλάκη (1), Ο. Κεπαπτζόγλου (2), Ι. Ταραούνε(2), Φ. Γιαννακόπουλος (2), Π. Γκαρούτσου (2), Μ. Σφακιανάκη (1), Χ. Βασιλόπουλος (3), Ν. Κεφαλογιάννης (1), Χ. Ζούπας (2)

1) Διαβητολογικό Ιατρείο Βενιζέλειο – Πανάνειο Γ.Ν. Ηρακλείου
2) Διαβητολογικό Ιατρείο Νοσοκομείου Υγεία Αθηνών
3) Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν. Ευαγγελισμός Αθηνών

48. Η διακύμανση της γλυκόζης σε άτομα με αντλία ινσουλίνης

Χ. Τζουβάρα, Β. Ταμπαζίδης, Β. Γιαπουτζίδης, Μ. Γιαβροπούλου, Κ. Καζάκος, Ι. Γιώβος

Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ Παθολογικής κλινικής ΑΠΘ

17:00 - 17:30 Ομιλία
Προεδρείο: Μ. Αλεβίζος

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους

Η. Ευθυμίου

17:30 - 18:30 Ομιλίες
Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης

Κριτήρια επιλογής βασικής ινσουλίνης

Κ. Σουλής

Κριτήρια επιλογής μίγματος ινσουλίνης

Κ. Καζάκος

Συζήτηση

19:00 - 20:30 Στρογγυλή τράπεζα
α-κύτταρο
Συντονιστής: Ι. Γιώβος

Φυσιολογία α- κυττάρου

Τ. Μούσλεχ

Παθοφυσιολογία α- κυττάρου

Κ. Κώτσα

Μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις

Κ. Καζάκος

Επίλογος

Ι. Γιώβος

Συζήτηση

 

Λήξη Συνεδρίου

Συμπεράσματα - Κλείσιμο

Ε. Πάγκαλος

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr