ΑΙΘΟΥΣΑ Δ
09.30 - 11.00 Α΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Νέα μέλη - Ερευνητικές δραστηριότητες
Πρόεδροι: Β. Θανόπουλος (Αθήνα), Γ. Κωνσταντοπούλου (Αθήνα)

Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας

Δ. Γεωργακόπουλος (Αθήνα)

Ανεύρυσμα μεσοκολπικού με ή χωρίς επικοινωνία

Α. Γιαννόπουλος (Θεσσαλονίκη)

Αdvanced therapies in ACHD-related pulmonary arterial hypertension

Γ. Γιαννακούλας (Θεσσαλονίκη)

Adult Congenital Heart Disease and risk stratification

Κ. Δημόπουλος (UK)

Το αίνιγμα της ισθμικής στενώσεως της αορτής

M. Χαρακίδα (Αγγλία)

Σκολίωση και συγγενείς καρδιοπάθειες

Μ. Παπαφυλακτού (Αθήνα)

11.30 - 12.00 Διάλεξη
Πρόεδρος: I. Παπαγιάννης (Αθήνα)

3D echo and congenital heart disease

O. Oto (Ismir)

12.00 - 13.30 Β΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Εξελίξεις στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Πρόεδροι: Σ. Ράμμος (Αθήνα), Γ. Βαρλάμης (Θεσσαλονίκη)

Κλινική παρακολούθηση ασθενών με συγγενώς διορθωμένη μετάθεση μεγάλων αγγείων

Α. Φρογουδάκη (Αθήνα)

Αντιπηκτική αγωγή και κύηση

Α. Κομνού (Αθήνα)

Υποβαλβιδική στένωση αορτής

Παπαχρίστου

Στυτική δυσλειτουργία σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες

Χ. Ντέλλος (Αθήνα)

15.00 - 15.10
Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας

 

Π. Κορκονικήτας (Αθήνα)

15.10 - 15.30 Α' Στρογγυλό Τραπέζι
Διαγνωστικοί αλγόριθμοι στην εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πρόεδρος: Π. Κορκονικήτας (Αθήνα)

Ποιό το μέλλον της απεικόνισης της καρδιάς

Κ. Αναγνωστόπουλος

15.30 - 16.30 Α' Στρογγυλό Τραπέζι
Διαγνωστικοί αλγόριθμοι στην εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πρόεδροι: Ν. Καρατζάς (Αθήνα), Ν. Κουρής (Αθήνα)

Η πυρηνική Καρδιολογία στο τμήμα επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών σε ασθενείς με οξύ προκάρδιο αλγος

Α. Δούμας (Θεσσαλονίκη)

Η αξονική στεφανιογραφία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών σε ασθενείς με οξύ προκάρδιο αλγος.

Π. Κορκονικήτας (Αθήνα)

Κλινικές μελέτες στην Πυρηνική Καρδιολογία: Έχουν επιδράσει στην κλινική πράξη;

Α. Κίτσιου (Αθήνα)

Πρόγνωση ασθενών με χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσο. Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, αθηρωματικό φορτίο, αξονική στεφανιογραφία

Α. Αντωνόπουλος (Αθήνα)

16.30 - 17.15
Ειδικές Διαλέξεις
Πρόεδροι: Χ. Ραΐδης (Θεσσαλονίκη), Ε. Μωραλίδης (Θεσσαλονίκη)

Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία

Ι. Βασιλειάδης (Αθήνα)

Έκθεση στην ακτινοβολία απο διαγνωστικές εξετάσεις της καρδιάς

Ε. Δεσποτόπουλος (Αθήνα)

17.30 - 19.30
Φέρτε τα περιστατικά σας να τα συζητήσουμε

Πρόεδροι: Πρόεδροι Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας (Δ. Μπελντέκος - Αθήνα),

Πυρηνικής Καρδιολογίας (Ι. Βασιλειάδης - Αθήνα)

και Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς & Μαγνητικού Συντονισμού (Π. Νταβλούρος - Πάτρα)

Κοινή παρουσίαση ομάδων εργασίας καρδιαγγειακής απεικόνισης

1. Α. Αντωνόπουλος (Αθήνα)

2. Ε. Βουρβούρη (Θεσσαλονίκη)

3. Σ. Κυρζόπουλος (Αθήνα)

4. Φ. Μανούδης (Θεσσαλονίκη)

5. Α. Χρήστου (Αθήνα)

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr