ΑΙΘΟΥΣΑ Α
09:00 - 11:00 Διαλέξεις
Απεικονιστικές μέθοδοι για τον κλινικό καρδιολόγο
Πρόεδροι: Γ. Αθανασόπουλος, Π. Δανιάς

Ο ρόλος των σύγχρονων ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου

Κ. Αγγέλη

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου: Απεικονιστικά πρωτόκολλα και κλινικές εφαρμογές

Α. Κίτσιου

Αξονική τομογραφία. Απεικόνιση ασβεστίου και CT - αγγειογραφία

Μ. Ντούσκου

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην εκτίμηση των καρδιοπαθειών

Π. Νταβλούρος

Υβριδική και συνδυασμένη απεικόνιση SPECT/CT

Ι. Βασιλειάδης

Συζήτηση

11:30 - 13:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Ειδικές ομάδες ασθενών
Πρόεδροι: Β. Βούδρης, Ι Τσούνος

Εγκυμοσύνη και βαλβιδοπάθειες

Ε. Σμπαρούνη

Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο

Δ. Στάκος

Επαναιμάτωση σε υπερήλικες ασθενείς

Χ. Ολύμπιος

Υπερήλικες ασθενείς: Συντηρητική ή επεμβατική αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων;

Α. Πολυδώρου

12:30 - 13:30 Διαλέξεις
Πρόεδροι: R. Zaliunas, Ι. Καπρίνης

Στεφανιαία νόσος στις γυναίκες: Ομοιότητες και διαφορές

A. Erglis

Νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη χημειοπροφύλαξη κατά της ενδοκαρδίτιδας

Ι. Λεκάκης

16:30 - 18:30 Διαλέξεις
Διαδερμικές επεμβάσεις
Πρόεδροι: Γ. Κοχιαδάκης, Γ. Παυλίδης

DES και θρόμβωση

Δ. Αλεξόπουλος

Πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση;

Φ. Τρυποσκιάδης

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση;

Λ. Μιχάλης

Διαδερμική σύγκλιση επικοινωνιών για πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων και ημικρανίας

Αντ. Μανώλης

18:30 - 20:00 Διαλέξεις
Προκλήσεις στην άσκηση της Καρδιολογίας στην Ευρώπη
Πρόεδροι: P. Tornvall, Π. Γκελερής

Guidelines and national realities

G.Di Pasquale

Hypertension in the elderly: recent management issues

R. Fagard

The importance and ways of harmonization of the specialty of Cardiology in Europe

Z. Fras

20:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Τελετή Έναρξης

Η Ιστορία της Καρδιολογίας

Γ. Σκαλκέας

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
16.30 - 18.00 Διαλέξεις
Έμφραγμα του μυοκαρδίου: Αντιμετώπιση σε νοσοκομείο με ή χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο
Πρόεδροι: Α. Ζαχαρούλης, Σ. Καστελάνος

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST

Γ. Χάχαλης

Αντιμετώπιση εμφράγματος του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST

Γ. Μπομπότης

Αντιμετώπιση εμφράγματος του μυοκαρδίου σε νοσοκομείο χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο

Β. Πυργάκης

Δευτερογενής πρόληψη σε ασθενή με έμφραγμα του μυοκαρδίου

Δ. Χρυσός

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr