9:00 - 10:30 Στρογγυλό Τραπέζι Ομάδας Εργασίας «Υπέρταση και Νεφρός»
Έκπτωση της Νεφρικής Λειτουργίας στην Ιδιοπαθή Υπέρταση
Προεδρείο: Α. Λαζαρίδης – Φ. Παπουλίδου

Πρόταση Εθνικής Καταγραφής της Υπέρτασης με Χρόνια Νεφρική Νόσο

Φ. Παπουλίδου

Παρουσίαση Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Βάσης Εθνικής Καταγραφής των Ασθενών με Υπέρταση και Χρόνια Νεφρική Νόσο

Μ. Ποικιλίδου

Θεραπευτική Αντιμετώπιση στην Υπέρταση με Νεφρική Βλάβη

Π. Σαραφίδης

Οικονομικά Στοιχεία από τη Θεραπεία της Υπέρτασης και της Νεφρικής Νόσου

Π. Σταφυλάς

Συζήτηση

 

10:30 - 11:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Λαζαρίδης

Magnesium in Hypertension, Diabetes and Cardiometabolic Syndrome

M. Barbagallo

11:30 - 12:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Μπάμπαλης

Νεότερες Εξελίξεις για την Αρτηριακή Υπέρταση

Ν. Ζακόπουλος

12:00 - 12:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Ν. – Μ. Αγαθαγγέλου

Nocturnal Blood Pressure and Kidney Disease Progression

G. Bakris

12:30 - 14:00 Στρογγυλό Τραπέζι Ομάδας Εργασίας «Εγκεφαλικών Επεισοδίων»
Προεδρείο: Α. Τουρκαντώνης – Δ. Σταμάτης

Επιδημιολογικά Στοιχεία

Α. Τουρκαντώνης

Παθοφυσιολογία και Πρόληψη Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Α. Χατζητόλιος

Αρτηριακή Υπέρταση και Εγκεφαλικά Επεισόδια

Θ. Μακρής

Προβληματισμοί και Προοπτικές στην Αντιμετώπιση των Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Κ. Βέμμος

Συζήτηση

 

17:00 - 18:30 Στρογγυλό Τραπέζι Ομάδας Εργασίας «Δευτεροπαθών Υπερτάσεων»
Δευτεροπαθείς Μορφές Υπέρτασης
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης – Σ. Δούμα

Νεφραγγειακή Υπέρταση

Π. Παπαευθυμίου

Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Τυχαίων Επινεφριδικών Όζων

Ν. Καρτάλη

Φαιοχρωμοκύττωμα

Ε. Γκαλιαγκούση

Αλδοστερονισμός

Α. Τριανταφύλλου

Συζήτηση

 

18:30 - 19:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Πυργάκης

Hypertension and Atherosclerosis

V. Papademetriou

19:00 - 19:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Αθανασιάδης

Shared Primacy of Sodium and Potassium in the Pathogenesis of Hypertension

N. Madias

20:00 - 21:30 Δορυφορικό Συμπόσιο – MENARINI HELLAS
«Αντιμετώπιση Αρτηριακής Υπέρτασης και Προστασία Οργάνων – Στόχων»
Προεδρείο: Β. Βοττέας – Ν. Λευκός

Η Σημασία του Συστήματος Ρενίνης – Αγγειοτασίνης – Αλδοστερόνης

Δ. Τσαγκαδόπουλος

Η Θέση των Ανταγωνιστών των ΑΤ1 Υποδοχέων Σύμφωνα με τις Τελευταίες Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δ. Μεντζικώφ

Ο ρόλος των ARBs στην Καρδιαγγειακή Προστασία.
Ο Ρόλος της Ολμεσαρτάνης

V. Papademetriou

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr