9:00 - 10:30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Λιπίδια και Αθηρωματική Νόσος»
Προεδρείο: Γ. Τσιτούρης – Α. Ζαμπέλας

Από τους Παράγοντες στην Αθηρωματική Πλάκα

Δ. Τζιακάς

Κατευθυντήριες Οδηγίες. Τι Νεότερο;

Γ. Ανδρικόπουλος

Διατροφή και Αθηρωμάτωση

Α. Ζαμπέλας

Σύγχρονη Φαρμακευτική Αντιμετώπιση

Γ. Υφαντή

10:30 - 11:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης

Η Παθογένεια της Υπέρτασης: Κάποια Καινούργια Ιδέα τα Τελευταία Σαράντα Χρόνια;

Ν. Καρατζάς

11:30 - 12:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Ν. Λευκός

The Future of High Blood Pressure Research

H. Gavras

12:00 - 13:30 Δορυφορικό Συμπόσιο – BAYER ΕΛΛΑΣ
«Σύγχρονη Φαρμακολογική Προσέγγιση του Αποκλεισμού του Άξονα Ρενίνης – Αγγειοτασίνης»
Προεδρείο: Χ. Ζαμπούλης – Δ. Τσαγκαδόπουλος

Διπλός Αποκλεισμός του Άξονα Ρενίνης – Αγγειοτασίνης. Γιατί; Πότε; Πώς;

Γ. Στεργίου

Διπλός Αποκλεισμός του Άξονα Ρενίνης – Αγγειοτασίνης και Καρδιαγγειακή Προστασία. Η Μελέτη ONTARGET

Σ. Βογιάκη

Συζήτηση

17:00 - 18:30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις – Σχεδιασμός Συνδυασμένης Θεραπείας»
Προεδρείο: Χ. Αντωνακούδης – Ε. Βαρσαμής

Τύπος της Υπέρτασης – Είδος Αντιυπερτασικού Φαρμάκου

Ι. Χαβελές

Φαρμακευτική Αντιμετώπιση σε Ασθενείς με Βλάβη στα Όργανα – Στόχους

Γ. Κελεπέσης

Συνδυασμένη Θεραπεία

Ι. Κανονίδης

18:30 - 19:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Μανώλης

Hypertension, Diabetes and Vascular Ageing – New Findings in 2008

N. Nilsson

 

19:00 - 19:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Π. Τούτουζας

Role of Heart Rate on the Cardiovascular Risk in Hypertensives

A. Benetos

 

20:00 - 21:30 Δορυφορικό Συμπόσιο – ΒΙΑΝΕΞ/MSD
«Αποτελεσματική Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης και Επιπρόσθετη Προστασία των Οργάνων Στόχων: Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις»
Προεδρείο: Β. Βοττέας – Κ. Παλέτας

Αποτελεσματική Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης για την Προστασία των Οργάνων Στόχων

Θ. Μακρής.

 

Αποδείξεις για Προστασία των Οργάνων Στόχων, Πέρα από τη Ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης

Κ. Τσιούφης

5 Χρόνια LIFE: Μία Μελέτη – 100 Υπομελέτες

H. Gavras

 

Συζήτηση

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr