ΑΙΘΟΥΣΑ Α
09.00 - 10.00 Α΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Ηχωκαρδιογραφία στην καθημέρα πράξη (1)
Πρόεδροι: Θ. Αποστόλου (Αθήνα), Σ. Χαντανής (Αθήνα)

Καρδιακοί όγκοι

Δ. Κετίκογλου

Νεώτερα στην ενδοκαρδίτιδα

Π. Μαργέτης

Αλληλεπίδραση δεξιάς και αριστερής κοιλίας

Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς

Παγίδες στην εκτίμηση της στένωσης αορτής

Ε. Αναγνώστου

10.00 - 11.00 Β΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Ηχωκαρδιογραφία στην καθημέρα πράξη (2)
Πρόεδροι: Α. Στεφανίδης (Αθήνα), Ε. Καλκανδή (Αθήνα)

Αξία ανίχνευσης των ιστικών ταχυτήτων

Λ. Παπακώστας

Είναι απαραίτητη η μελέτη της παραμόρφωσης του μυοκαρδίου;

Κ. Παπαδόπουλος

Είναι απαραίτητη η τακτική μελέτη των περιφερικών αγγείων στον στεφανιαίο ασθενή;

Ε. Χαμόδρακα

11.30 - 12.30 Γ΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Κλινικά σενάρια & Ηχωκαρδιογραφία
Πρόεδροι: Φ. Παρθενάκης (Κρήτη), Ι. Οικονομίδης (Αθήνα)

Διερεύνηση υπερτροφίας αριστερής κοιλίας

Α. Αναστασάκης

Διερεύνηση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας χωρίς πνευμονική υπέρταση

Α. Ζαχαράκη

Διερεύνηση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας λόγω πνευμονικής υπέρτασης

Π. Καρυοφίλης

12.35 - 13.35 Δ΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Αδιέξοδα στην εφαρμογή της ηχωκαρδιογραφίας
Πρόεδροι: Π. Πολίτης (Αθήνα), Σ. Αργυράκης (Αθήνα)

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας

Ε. Φουκαράκης

Αδυναμίες στην εκτίμηση της διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας

Χ. Τρίκα

Αδυναμίες στην διενέργεια της δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας

Κ. Λαμπρόπουλος

13.40 - 14.30 Διαλέξεις
Πρόεδροι: Χρ. Πλιάκος (Αθήνα), Γρ. Σαββόπουλος (Αθήνα)

Ανεπάρκεια αορτής

Ε. Μάτσακας

Ανεπάρκεια μιτροειδούς

Ι. Βλασερός

Συζήτηση

16.30 - 17.20 Διαλέξεις
Πρόεδροι: Δ. Τσιάπρας (Αθήνα), Κ. Αγγέλη (Αθήνα)

Ενδείξεις ανίχνευσης βιωσιμότητας

Γ. Αθανασόπουλος

Η στεφανιαία εφεδρεία στη κλινική πράξη

Ι. Παρασκευαΐδης

17.20 - 18.30 Ε΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Περιεγχειρητική διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία
Πρόεδροι: Δ. Μπελντέκος (Αθήνα), Α. Τρίκας (Aθήνα)

Η «θέση» του Καρδιολόγου

Π. Καλύβας

Η «θέση» του Αναισθησιολόγου

Μ. Μπαλανίκα

Η «θέση» του Χειρουργού

Α. Πίτσης

Η «θέση» του Εντατικολόγου

Ε. Στεφανάτου

19.00 - 20.30 Ειδικά Θέματα
Περιεγχειρητική διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία
Πρόεδροι: Δ. Μπελντέκος (Αθήνα), Α. Τρίκας (Aθήνα)

Νεώτερα στη 3D ηχωκαρδιογραφία

Θ. Ζαγκλαβάρα

Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας στην μεταμόσχευση και τις συσκευές υποβοήθησης

Ε. Λεοντιάδης

Περιορισμοί της ηχωκαρδιογραφίας στην εκτίμηση ασθενών με καρδιακό ασυγχρονισμό

Α. Πατριανάκος

Συσχετίσεις ηχωκαρδιογραφίας - μαγνητικής τομογραφίας στην καθημέρα κλινική πράξη

Π. Νταβλούρος

Οι προοπτικές του κλινικού ρόλου της μελέτης της συστροφής (twisting) του κοιλιακού μυοκαρδίου

Δ. Πατσούρας

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr