ΑΙΘΟΥΣΑ Α
09.15 - 10.45 Α΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Κολπική μαρμαρυγή - Κλινικά προβλήματα Ι
Πρόεδροι: Κ. Κάππος (Αθήνα), Α. Μανώλης (Αθήνα)

Αντιπηκτική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Η. Μαυράκης

Νεώτερα φάρμακα για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής

Α. Αντωνίου

Η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής πρέπει να γίνεται νωρίτερα;

Σ. Τζέης

Παρακολούθηση των ασθενών μετά την επέμβαση κατάλυσης. Τι προσδοκούμε;

Π. Ιωαννίδης

Συζήτηση

10.45 - 11.45 Β΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Κολπική μαρμαρυγή - Κλινικά προβλήματα ΙΙ - Ποια τεχνική κατάλυσης χρησιμοποιώ. Δυνατότητες και πρακτικά προβλήματα
Πρόεδροι: Θ. Μαούνης (Αθήνα), Σ. Ρόκας (Αθήνα)

NAV-X

Α. Κατσίβας

CARTO-3

Μ. Εφραιμίδης

PVAC

Δ. Κατρίτσης

Video

12.00 - 13.30 Γ΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόοδοι στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία και βηματοδότηση
Πρόεδροι: Αντ. Μανώλης (Αθήνα), Γ. Σακαντάμης (Θεσσαλονίκη)

Οι νεώτερες εξελίξεις στην θεραπευτική των αρρυθμιών

Αντ. Μανώλης

Τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα των αρρυθμιών;

Β. Βασιλικός

Electrophysiology and Pacing in Hungary: current situation

Zoltan Csanadi

Electrophysiology and Pacing in Portugal: current situation

Joao Primo

Συζήτηση

17.30 - 18.30 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών - Συζήτηση με το κοινό
Πρώτο Περιστατικό
Πρόεδροι: Ι. Βογιατζής (Θεσσαλονίκη), Α. Σιδέρης (Αθήνα)

Συζητητές: Σ. Γαϊτανίδου (Αθήνα), Γ. Δαδούς (Θεσσαλονίκη), Κ. Παραβολιδάκης (Αθήνα), Δ. Λευτεριώτης (Αθήνα), Α. Κωστοπούλου (Αθήνα)

Δεύτερο Περιστατικό
Πρόεδροι: Ε. Γερακιός (Αθήνα), Γ. Ζερβόπουλος (Αθήνα)

Συζητητές: Η. Ζάρβαλης (Θεσσαλονίκη), Κ. Πολυμερόπουλος (Θεσσαλονίκη), Σ. Δευτεραίος (Αθήνα), Α. Κωτσάκης (Αθήνα)

18.45 - 20.45 Δ΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Αμφοικιλιακή βηματοδότηση
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός (Θεσσαλονίκη), Μ. Μανιός (Κρήτη)

Επιλογή ασθενών για αμφικοιλιακή βηματοδότηση σύμφωνα με το ηλεκτροφυσιολογικό υπόστρωμα. Είναι εφικτό;

N. Varma

Η θέση της αμφικοιλιακής βηματοδότησης μετά τις πρόσφατες μελέτες

M. Lunati

Πως γίνεται η παρακολούθηση των ασθενών με αμφικοιλιακό βηματοδότη. Τι είναι δυνατό στην κλινική πράξη;

Μ. Σημαντηράκης

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr