ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
09.00 - 11.00 Α΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Φλεγμονώδης διεργασία - Από τη βασική έρευνα στις κλινικές επιπτώσεις
Πρόεδροι: Χ. Στεφανάδης (Αθήνα), Γ. Λουρίδας (Θεσσαλονίκη)

Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας

Σ. Τουμανίδης (Αθήνα)

Οξειδωτικό stress στην καρδιά: Ανταγωνιστικοί μηχανισμοί επι- βίωσης και απόπτωσης

Α. Λάζου (Θεσσαλονίκη)

Ο ρόλος της φλεγμονής στη λειτουργία του ενδοθηλίου

Δ. Τούσουλης (Αθήνα)

ΔΦλεγμονή και προστασία του μυοκαρδίου

Ι. Ανδρεάδου (Αθήνα)

Υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση με βάση τις κλινικές μελέτες;

Γ. Φιλιππάτος (Αθήνα)

Κοινές φλεγμονώδεις οδοί στη στένωση της αορτικής βαλβίδας και την αθηρωμάτωση

Κ. Τούτουζας (Αθήνα)

Επιγενετικές επιδράσεις στη διαμόρφωση και λειτουργία του μυοκαρδίου

Ι. Ρίζος (Αθήνα)

10.30 - 11.00 Διάλεξη
Πρόεδρος: Γ. Παρχαρίδης (Θεσσαλονίκη)

Τι είναι η “μεταφραστική έρευνα”;

Δ. Κόκκινος (Αθήνα)

11.30 - 13.00 Β΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Νεώτεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας
Πρόεδροι: Ι. Νανάς (Αθήνα), Ι. Καπρίνης (Αθήνα)

Επιπτώσεις του εμφράγματος και της βηματοδότησης στη συστροφική (twisting) ικανότητα της αριστερής κοιλίας

Α. Καλανταρίδου (Αθήνα)

Η επίδραση της ενδαορτικής αντλίας αντιώθησης στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας

Ν. Διάκος (Αθήνα)

Κυτταρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας

Ι. Τερροβίτης (Αθήνα)

Θυροειδική ορμόνη και καρδιά. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Κ. Πάντος (Αθήνα)

Κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς. “Ο γενετικός έλεγχος στην κλινική πράξη”

Α. Αναστασάκης (Αθήνα)

13.00 - 13.30 Διάλεξη
Πρόεδρος: Σ. Τουμανίδης (Αθήνα)

Η συμβολή της έρευνας στην εκπαίδευση του γιατρού

Δ. Σιδερής (Αθήνα)

16.00 - 17.30 A΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Στεφανιαία νόσος: χειρουργική επαναγγείωση (CABG) ή επεμβατική αντιμετώπιση (PCI); Το τέλος ενός προβλήματος ή η αρχή άλλων;
Πρόεδροι: Η. Καζινάκης (Θεσσαλονίκη), Γ. Δρόσος (Ιωάννινα)

Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας

Χ. Παπακωνσταντίνου (Θεσσαλονίκη)

Στεφανιαία παράκαμψη μετά προηγηθείσα στεφανιαία παράκαμψη (Redo-CABG): ενδείξεις, προϋποθέσεις, τεχνικές, εμπειρία, «παγίδες», αποτελέσματα

Ε. Αποστολάκης (Πάτρα)

Στεφανιαία παράκαμψη μετά προηγηθείσα αγγειοπλαστική: ενδείξεις, προβλήματα, αποτελέσματα

Γ. Μπουγιούκας (Αλεξανδρούπολη)

Καρδιολογικές παρεμβάσεις μετά προηγηθείσα στεφανιαία παράκαμψη

Α. Δ. Μαυρογιάννη (Θεσσαλονίκη)

Υβριδικές ή και άλλες παρεμβάσεις μετά προηγηθείσα στεφανιαία παράκαμψη ή αγγειοπλαστική

Α. Ζιάκας (Θεσσαλονίκη)

Συζήτηση

17.30 - 19.00 Β΄ Στρογγυλό Τραπέζι
Μηχανική υποστήριξη της ανεπαρκούσης καρδιάς
Πρόεδροι: Χ. Παπακωνσταντίνου (Θεσσαλονίκη), Γ. Γιαννόγλου (Θεσσαλονίκη)

Το τοπίο της μηχανικής υποστήριξης: πώς διαγράφεται;

Κ. Αναστασιάδης (Θεσσαλονίκη)

Επιλογή αρρώστων για μηχανική υποστήριξη

Σ. Ξυδώνας (Αθήνα)

Αμφικοιλιακή βηματοδότηση: προσφέρει κάτι στον άρρωστο;

Π. Σφυράκης (Αθήνα)

Επισημάνσεις, προβληματισμοί και αναπάντητα ερωτήματα

Β. Βασιλικός (Θεσσαλονίκη)

Κυτταρική καρδιομυοπλαστική: πραγματικότητα, όνειρο ή αυταπάτη;

Σ. Πράπας (Θεσσαλονίκη)

Συζήτηση

*Η έλλειψη ορισμένων διαφανειών οφείλεται στη μη παράδοσή τους από τους ομιλητές
Παραγωγή Livemedia.gr